Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet.

Slogan

På Enens Förskola har tre avdelningar Björnar, Sniglar och Vargar. 

Vi som arbetar på Björnarna är tre barnskötare med stöd från förskollärare på totalt 16 barn. 3-5 år

Vi som arbetar på Sniglarna är en förskollärare och två barnskötare på 13 barn.

3-4 år

Vi som arbetar på vargarna är en förskollärare och två barnskötare på 10 barn.

1-3 år

Varför välja oss?

Vi jobbar med en hållbar utveckling i alla områden. Miljö och hälsa och demokratiska värden. Hur vi förhåller oss och värnar om vår miljö och utveckling är viktigt att lära sig på ett tidig stadie.

Vi vill ge barnen den bästa grunden för ett livslångt lärande. Vi har närvarande pedagoger och en hög personaltäthet.

Vi lyssnar till barnens synpunkter och förändrar verksamheten eftersom. Vi är flexibla och lyssnar på er som är vårdnadshavare för att skapa en verksamhet som fungerar för oss alla. Pedagogerna som arbetar på förskolan har jobbat länge i företaget så vi har låg personalomsättning, alla har någon form av utbildning för att jobba i förskolan.

Vår värdegrund är viktig och vårt förhållningssätt mot varandra. Alla pedagoger kommer gå utbildning under vårterminen för att stärka vårt arbete i detta ämne, samt i systematiskt kvalitetsarbete som vi just nu utvecklar mycket.

Vi använder oss av förskoleappen Tyra, här kan ni följa förskolans verksamhet under dagarna, titta i ert/era barns portfolio, sjuk och friskanmäla, lämna meddelanden till förskolan som vi ser direkt. kontaktuppgifter finns tillgängliga här, kalendarium med årets alla bokade aktiviteter, allt för att underlätta och göra er föräldrar delaktiga i allt vi gör på förskolan.

För att ställa dig i kö går du via Täby kommuns hemsida.